Initiatieven en projecten

Zwembaden behoren tot de grootste energieverbruikers. Dit hoge energieverbruik wordt voor een groot deel veroorzaakt door het gebruik van de pompen in de installaties. Vanaf een energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) moet elke energiebesparende maatregel die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend worden uitgevoerd.

Revalidatiezwembad Sint Maartenskliniek gaat daarom aan de slag met een energiebesparingsproject waarbij het huidige filtermateriaal van het zwembad wordt vervangen door het filtermateriaal AFM (Actief Filter Medium). Het AFM filtermateriaal is gemaakt van 100% gerecycled glas. Door de specifieke eigenschappen van het filtermateriaal verbetert de doorstroming in de filters. Hierdoor is er minder pompenergie oftewel elektriciteit nodig. Ook vertraagt het de groei van bacteriën waardoor water minder vaak hoeft te worden ververst en minder chemicaliën nodig zijn. De terugverdientijd van de investering is iets meer dan drie jaar.

ATO Energysaving

Het bedrijf ATO Energysaving uit Nijmegen verzorgt de keuze en inkoop van het filtermateriaal en regelt het systeem in. Ook verzorgt zij de monitoringrapportage van het energieverbruik en de zwemwaterkwaliteit. Met de resultaten van deze monitoring kan de werking van het materiaal worden aangetoond. Daarnaast kan de opgedane ervaring kan worden gebruikt voor het nieuw geplande Nijmeegse zwembad in 2026-2027. Dit project kan hiermee een voorbeeldproject zijn van andere zwembaden in Nijmegen en omstreken.

Doordat de terrassen langer in de verruimde opstelling blijven staan hebben horecaondernemers mogelijk extra terrasverwarming nodig. Gemeente Nijmegen komt de horecaondernemers daarin tegemoet met een duurzaam alternatief. Hiervoor werken wij samen met het Nijmeegse bedrijf Sit & Heat. Dit bedrijf krijgt vanuit de gemeente Nijmegen subsidie om de kussens tegen een goedkoper tarief aan te bieden. Door voor verwarmde zitkussens te gaan, wordt gekozen voor een milieuvriendelijke optie met een flinke energiebesparing. Daarnaast dragen de kussens bij aan het duurzaamheidsimago van de ondernemer.

Het project ’Coronaproof Duurzaam Verwarmd Terras voor horecaondernemers in de gemeente Nijmegen’ loopt momenteel storm. De gemeente draagt financieel bij voor bijna de helft van de aanschafkosten. Met de aanschaf van de verwarmde kussens wil de gemeente Nijmegen voorkomen dat ondernemers extra energieverslindende heaters aanschaffen of huren. Zodra de verruimde terrasregeling stopt, zijn de kussens op het vaste terras bruikbaar en kan de ondernemer die de bestaande heaters helemaal in de ban doen.
Op deze manier is het voor de horecaondernemers mogelijk een coronaproof veilige omgeving te creëren door meer mensen buiten in plaats van binnen te verwelkomen. Het helpt de ondernemer zijn terrasomzet te verhogen.

Onderdeel van het project is een onderzoek in samenwerking met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onderzocht wordt wat de invloed van duurzame terrasverwarming is op de omzet van de horecaondernemer. Er wordt gestart met een 0-meting en gedurende het project worden de bevinding van ondernemers en gasten gemonitord. Een indicatie van de besparing van de elektriciteit en de besparing op CO2 komen hierbij ook aan bod. Tot slot worden er eindinterviews afgenomen met diverse ondernemers en gasten. Zodra het onderzoek gereed is wordt dit via het netwerk Power2Nijmegen gepubliceerd.

Craig Savey van ZEBRA en Caroline de Greeff van ‘Burgers geven Energie’ zijn samen bezig met een haalbaarheidsonderzoek, inclusief businesscases voor het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen op grote parkeerterreinen. Het blijkt namelijk moeilijk om eigenaren van grotere daken bereid te vinden om hun dak ter beschikking te stellen voor zonneprojecten of om hen zover te krijgen zelf hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Dit vormt een belemmering voor het vergroten van duurzame energie opwek. Een nog niet eerder in Nijmegen gerealiseerde oplossingsrichting is om boven parkeerterreinen zonneprojecten te realiseren. Dit in een coöperatief project, samen met burgers en met de postcoderoosregeling.

In dit totale project worden drie innovatieve opties onderzocht, waarvan twee technisch en één organisatorisch van aard is. Om het project in de volgende fase coöperatief vorm te kunnen geven, is de juiste coöperatie nodig. Deze coöperatie zou een soort koepel moeten vormen voor alle kleinschalige initiatieven die reeds bestaan in Nijmegen en die nog gaan ontstaan.
Voor de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek heeft ZEBRA een beroep gedaan op de subsidieregeling van Power2Nijmegen. De subsidieregeling van Power2Nijmegen is bedoeld om innovaties te versnellen en projecten die vast zitten net dat duwtje in de rug te geven zodat deze toch van de grond kunnen komen om zo projecten te realiseren die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling ‘Nijmegen Energieneutraal in 2045’.
Zodra het haalbaarheidsonderzoek gereed is wordt dit via het netwerk Power2Nijmegen gepubliceerd.