Datum:

Toekomstmogelijkheden voor Nijmeegse warmtenetten

Voor zo’n 70.000 Nijmeegse woningen is aansluiting op een warmtenet in de toekomst het goedkoopste alternatief voor aardgas. Maar daarvoor zijn er op dit moment nog niet genoeg duurzame warmtebronnen. Dat blijkt uit de nieuwe Duurzame Bronnen- en Warmtenetstrategie van de gemeente Nijmegen. 

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten de in totaal 80.000 Nijmeegse woningen in 2045 verwarmd worden door een andere, meer duurzame warmtebron dan aardgas. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. De gemeente Nijmegen heeft in 2018 de Warmtevisie vastgesteld, waarin al stond dat een groot deel van de Nijmeegse woningen (tot 50.000) over zou gaan op warmtenetten. Wat de gemeente moet doen om deze ambitie te realiseren, heeft het college nu uitgewerkt in een ‘duurzame bronnen- en warmtenetstrategie’, die nog wordt voorgelegd aan de raad. 

In het rapport staat dat het zelfs voor circa 70.000 woningen kansrijk is om over te gaan van aardgas op een warmtenet. Maar op dit moment zijn er nog niet genoeg geschikte duurzame warmtebronnen voor midden- en hoogtemperatuur warmtenetten beschikbaar. Midden- en hoogtemperatuur warmte biedt even warm water als een CV-ketel. De afvalenergiecentrale ARN is met haar restwarmte op dit moment de enige warmtebron voor het bestaande Nijmeegse warmtenet op middentemperatuur. In het rapport wordt de gemeente geadviseerd te onderzoeken hoe de ARN slimmer kan worden benut en eventueel uitgebreid als warmtebron. Zeker omdat er nu te weinig andere warmtebronnen zijn voor het aantal woonequivalenten (=de energievraag van een gemiddelde woning) dat idealiter wordt aangesloten op een warmtenet. Verder is het raadzaam om de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) verder te verkennen. Ook gaat de gemeente op zoek naar kansen om lokale warmtebronnen in buurten aan te sluiten op kleine lage temperatuur of middentemperatuur warmtenetten. 

Het advies voor de gemeente Nijmegen is om toe te werken naar een transportnet dat woningen warmte op middentemperatuur levert. Dat net wordt dan gevoed door verschillende duurzame midden- en hoogtemperatuur warmtebronnen. In de Warmtevisie uit 2018 werd nog uitgegaan van de ontwikkeling van een ringleiding voor het warmtenet door de stad. Dit rapport adviseert dat het financieel verstandiger is om de ringleiding te leggen zover als de huidige bron warmte kan leveren. En gelijktijdig in te zetten op de ontwikkeling van losse warmtenetten waar een lokale bron beschikbaar is, waarbij het vormen van een ringleiding uiteindelijk wel mogelijk moet zijn. Met deze ‘integrale adaptieve warmtenetstrategie’ kan de gemeente anticiperen op innovatie en nieuwe ontwikkelingen en steeds zoeken naar de meest betaalbare en effectieve technieken. 
Op dit moment onderzoekt de gemeente Nijmegen of het bestaande warmtenet kan worden uitgebreid naar Zwanenveld, een van de wijken die volgens de Warmtevisie in 2035 van het aardgas afgaan.

Om Nijmegen met meerdere warmtebronnen flexibel en betrouwbaar van warmte te kunnen voorzien, vindt het college het wenselijk dat er een centrale regievoerder komt. Het voorstel is om het bestaande warmtenettransportbedrijf Indigo uit te breiden met deze coördinerende rol en in te zetten om de transportleiding naar Zwanenveld aan te leggen.