Footprint vergelijking

Gemeentelijke organisatie vanaf 2019

Gemeentelijke organisatie uitstoot 1: tonnen CO2-uitstoot gebruik gas en brandstof
Type uitstoot 1 2019 2020 2021 2022
Gas 3.373,0 3.210,2 3.531,2 3.253,1
Brandstof bedrijfsmiddelen - diesel 1,3 - 1,2 4,8
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine 7,8 4,9 5,5 3,7
Brandstof wagenpark - diesel 50,5 48,8 31,4 21,1
Brandstof wagenpark - benzine 10,3 7,9 11,6 8,3
Brandstof wagenpark - LPG 0,4 0,5 1,1 3,3
Brandstof wagenpark - CNG 135,6 125,9 77,5 68,0
Totaal uitstoot 1 3.578,8 3.398,2 3.659,4 3.358,7
Gemeentelijke organisatie uitstoot 2: tonnen CO2-uitstoot gebruik elektriciteit en stadswarmte
Type uitstoot 2 2019 2020 2021 2022
Elektriciteit - grijze stroom 12.639,4 8.955,1 1.123,9 0,4
Elektriciteit - groene stroom - - - -
Elektriciteit - wagens - - - -
Stadswarmte/koude 232,5 223,4 215,3 196,1
Totaal uitstoot 2 12.871,9 9.178,5 1.339,2 196,5
Gemeentelijke organisatie tonnen CO2-uitstoot werkverkeer
Type uitstoot werkverkeer 2019 2020 2021 2022
Gedeclareerde kilometers 68,6 56,4 41,0 67,4
Gedeclareerde kilometers trein - - - -
Gedeclareerde kilometers bus 11,6 2,5 0,0 -
Gedeclareerde kilometers metro - - - -
Gedeclareerde kilometers tram - - - -
Totaal werkverkeer 80,2 58,9 41,0 67,4
Gemeentelijke organisatie tonnen totale CO2-uitstoot en voortgang
Totale uitstoot 2019 2020 2021 2022
Uitstoot 1, uitstoot 2 en werkverkeer 16.530,9 12.635,6 5.039,6 3.626,2
Absolute voortgang 100% - 24% - 70% - 78%

Hele organisatie vanaf 2019

Voor de CO2-prestatieladder moeten gemeenschappelijke regelingen ook meegenomen worden. In Nijmegen zijn dat Dar, ODRN en MGR (Werkbedrijf en IRVN). 

Hele organisatie uitstoot 1: tonnen CO2-uitstoot gebruik gas en brandstof
Type uitstoot 1 2019 2020 2021 2022
Gas 3.615,1 3.359,1 3.683,1 3.446,2
Brandstof bedrijfsmiddelen - diesel 1,3 - 1,2 4,8
Brandstof bedrijfsmiddelen - benzine 24,7 5,3 7,2 10,9
Brandstof wagenpark - diesel 2.128,9 1.657,9 1.354,6 1.199,2
Brandstof wagenpark - benzine 51,0 17,9 19,0 18,9
Brandstof wagenpark - LPG 0,4 0,5 30,6 17,4
Brandstof wagenpark - CNG 371,5 376,0 368,6 373,4
Totaal uitstoot 1 6.192,9 5.416,6 5.464,4 5.070,8
Hele organisatie uitstoot 2: tonnen CO2-uitstoot gebruik elektriciteit en stadswarmte
Type uitstoot 2 2019 2020 2021 2022
Elektriciteit - grijze stroom 12.639,4 8.955,1 1.302,0 200,7
Elektriciteit - groene stroom - - - -
Elektriciteit - wagens - - - -
Stadswarmte/koude 239,5 380,9 232,0 210,6
Totaal uitstoot 2 13.082,5 9.510,4 1.534,0 411,3
Hele organisatie tonnen CO2-uitstoot werkverkeer
Type uitstoot werkverkeer 2019 2020 2021 2022
Gedeclareerde kilometers 77,9 61,4 50,8 91,0
Openbaar vervoer 0,8 0,4 0,1 0,8
Gedeclareerde kilometers trein - - - -
Gedeclareerde kilometers bus 11,6 2,5 0,0 -
Gedeclareerde kilometers metro - - - -
Gedeclareerde kilometers tram - - - -
Totaal werkverkeer 90,4 64,3 50,9 91,8
Hele organisatie tonnen totale CO2-uitstoot en voortgang
Totale uitstoot 2019 2020 2021 2022
Uitstoot 1, uitstoot 2 en werkverkeer 19.365,8 14.991,4 7.049,3 5.574,0
Absolute voortgang 100% -23% -64% -71%