Verslag gespreksronden over communicatie tijdens Informatieavond 21 en 23 september 2021

Naast de plenaire presentaties zijn op beide dagen gespreksronden met experts georganiseerd over de onderwerpen luchtkwaliteit, gezondheid en communicatie. We hebben gekozen om voor elke gespreksronde apart een verslag op te nemen. Dit vergroot de herkenbaarheid voor de deelnemers. Dubbelingen zijn hierdoor onvermijdelijk maar naar onze inschatting overkomelijk. In dit document zijn de verslagen van de gespreksronden over communicatie opgenomen. Aan het einde van het document zijn de chatvragen opgenomen.

Datum: 21 september 2021

gespreksronde 1 

Gespreksleider: Henk Westenend (gemeente Nijmegen)

Onderwerp: communicatie
Notulist: Julia Verhoef (gemeente Nijmegen)

Onbeantwoorde vragen tijdens de gespreksronden communicatie:

 • Bewoner: zitten er termijnen aan metingen/ kunnen we de bedrijven verplichten om binnen een bepaalde tijd te meten of kunnen we een beleid voeren op hoeveel productie er gedraaid mag worden?
 • Bewoner: Ik hoorde verschillende opties voor wijkvertegenwoordiging en het is mij nu onduidelijk. Waar kan ik terecht als ik geuroverlast heb of ervaar?
 • Onbeantwoorde vraag: Kunnen we niet handhaven bij een overschreden norm?

Deelnemers en Henk stellen zich voor. Bewoners geven aan in welke buurt ze wonen en wat hun motivatie was om hier te komen. Enkele redenen: 

 • Bewoners willen vooral weten wat er speelt in de buurt. 
 • Een bewoner geeft aan graag via de gemeente informatie te willen krijgen in plaats van via de klant. 
 • Een bewoner geeft aan last te hebben van de geur en daarom bij de bijeenkomst te zijn.

Vraag: Hoe kan het nou dat de metingen bij de APN nu zo veel hoger waren dan de norm terwijl we eerst jarenlang aan de normen voldeden en dat we daar over moesten lezen in de krant?
Henk: ik ben daar geen expert in, maar ik kan er wel iets over zeggen. Het ligt eraan dat we sinds lange tijd PAKS hebben gemeten. Dit namen we voorgaande jaren nog niet mee in onze metingen. Dat de krant erover communiceerde in plaats van de gemeente is ook niet de normale gang van zaken. Nu kwam de brief eerder uit dan dat het bedrijf de kans had gehad om te reageren. Ook speelt trouwens mee dat er nu nog maar sprake is van 1 meting in plaats van de 3 die we nodig hebben voor eventuele juridische stappen. 

Opmerking: het werd eerder dus niet gemeten en dan kan blijken dat het veel te hoog is.
Dat klopt.

Vraag: zitten er termijnen aan metingen/ kunnen we de bedrijven verplichten om binnen een bepaalde tijd te meten of kunnen we een beleid voeren op hoeveel productie er gedraaid mag worden?
Henk: hier kan ik helaas geen antwoord op geven. Wat ik wel weet is dat er een bepaalde productiecapaciteit bij metingen moet zijn.

Vraag: Hoe is de brief uitgelekt?
Dat is niet bekend.

Vraag: heeft dit dan geen prioriteit om dit uit te zoeken? Er lijkt belang vanuit de politiek te zijn om dit uit te laten lekken. 
De vraag is wie hier belang bij heeft. We proberen het te achterhalen, maar ik weet  niet wie dit gelekt heeft. 

Vraag: Wat gebeurt er zoal aan communicatie?

 • We vragen de wijkvertegenwoordigers om mee te denken. 
 • Delen af en toe nieuws in de wijkbladen 
 • Bouwen een nieuwe website ter vervanging van de oude website. 
 • ODRN heeft overleggen met wijkvertegenwoordigers. 
 • Bepalen samen de nieuwe meetpunten met bewoners
 • Hebben contact met bedrijven en geven waar nodig aan dat ze de wijk moeten informeren.
 • Klachtenprocedure: dit proberen we duidelijk aan te geven en we doen waar nodig verbeteringen.
 • Incidenteel bewonersavonden. 
 • Verder hadden we in het verleden het Kronenburgerforum een overlegorgaan met bedrijven overheden en wijkvertegenwoordigers. Dat heeft altijd goed gefunctioneerd. Maar het is gestopt er omdat geen consensus meer was over de gang van zaken bij de gebiedsvisie. Gemeente staat nog steeds open om zo’n overleg opnieuw  in te richten. Op dit moment krijgt het vertrouwen herstellen op luchtkwaliteit voorrang.

Vraag: een tijd terug las ik in de Gelderlander een artikel. Het viel mij op dat de foto en de inhoud van het artikel niet overeen kwamen. Ik zou willen pleiten voor een breder beeld aan bewoners laten zien wat betreft de bronnen van luchtvervuiling en dat de gemeente aangeeft hoe de gemeente zich inzet om de factoren die in hun macht liggen op te lossen. Dus dat er meer achtergrondinformatie is zodat iedereen een objectief beeld kan vormen over wat de oorzaak is van luchtkwaliteit. 
Binnenkort zal er er weer een website zijn voor TPN West met de belangrijkste informatie. Overigens zien we vaak dat bewoners reageren op situaties waar de gemeente gevraagd wordt om actie op te ondernemen.

Opmerking: Ja dit zien we ook bij APN.Maar het zou toch mooi zijn om objectief informatie te krijgen over hoe het nou zit. De website doet dit mogelijk al. 
Dat klopt, luchtvervuiling zit op meer vlakken dan alleen bij bedrijven.

Opmerking: Ik werk op het terrein van TPN-West en het is ook vanuit de bedrijven belangrijk om voor schone lucht te zorgen. Want gezond werken is net zo belangrijk als gezond wonen. Bedrijven doen dus ook hun best voor schone lucht. 
Goede toevoeging. Misschien weet je dit al, maar we organiseren ook een aparte bijeenkomst voor bedrijven en werknemers volgende week dinsdag.

Opmerking: Fijn. Bedrijven doen namelijk veel. Natuurlijk moeten bedrijven zich aan de regels houden, maar dit is wel belangrijk. 

Vraag: Ik hoorde verschillende opties voor wijkvertegenwoordiging en het is mij nu onduidelijk. Waar kan ik terecht als ik geuroverlast heb of ervaar?

Datum: 21 september 2021

Gespreksronde 2

Gespreksleider: Henk Westenend (gemeente Nijmegen)

Onderwerp: Communicatie
Notulist: Julia Verhoef (gemeente Nijmegen)

Deelnemers stellen zich voor en geven reden waarom ze hier zijn. Enkele redenen:

 • Ik ben wijkvertegenwoordiger voor waterkwartier. Ik vind dat er veel te veel verwachtingen worden geschetst die niet worden ingelost. Communicatie is erg op zenden en minder op dialoog.
 • Ik vind dat de gemeente slechte keuzes heeft gemaakt op ultra fijnstof. 
 • Ik werk bij de Stips en zie hier veel vragen over dit onderwerp binnenkomen.
 • Ik woon en werk in het gebied en spreek ook namens collega’s en leerlingen. Mij is niet duidelijk waar je terecht kunt met klacht en hoe je dit krachtig doorgeeft.
 • Ik ben geschrokken van de communicatie. We wonen hier pas kort en lezen veel. We ervaren dat de gemeente veel zend, maar weinig luistert wat er speelt in de wijk. Ook klopt de slechte score op luchtkwaliteit niet bij Green Capital. 
 • Andere bewoner: fase groen gezond in beweging
 • Ik zie dat veel communicatie uit de gemeente eenzijdig is. Ook zie ik dat we als bewoner veel kijken naar de gemeente, maar ook zelf veroorzaker zijn van het probleem. 

Vraag:  Ik zou het prettig vinden om ook tussendoor te kunnen mailen en contact te kunnen hebben. Er leven veel angsten in de wijk die niet allemaal kloppen. Zo kan je deze vragen ook stellen.
Er komt een nieuwe website aan die we nu aan het bouwen zijn. Mogelijk helpt dat al. Ook is er een mailbox luchtwest@nijmegen.nl. Mogelijk stoppen we bij de start van de nieuwe website met deze nieuwe mailbox. Dit geven we dan aan op de website. 

Opmerking:  neem serieus wat er aan feedback komt. Als wij als wijkvertegenwoordigers aangeven dat het te opportuun vinden om een bijeenkomst te organiseren dan zien we graag dat er iets mee gedaan wordt. Wij willen wel meewerken. Maar er is nu irritatie, omdat er te weinig teruggekoppeld wordt. 

Vraag: Ik schrik ook van tegenstrijdige informatie. Ook van allemaal experts. Ik wil weten wat nou klopt. Ik kan ook een petitie laten tekenen, maar ik wil dan ook dat deze benut wordt. Ook wil ik weten waar ik mijn klacht kwijt kan en waar het serieus genomen wordt? 
Straks komt de informatie overzichtelijk op de website. Dat geeft meer structuur in wat er allemaal bekend is.

Opmerking: Betrouwbare informatie lijkt tegenstijdig GGD en wetenschap zegt wat anders.
Henk: Ik snap dat dat ook lastig bij dit onderwerp. We proberen zo veel mogelijk op de website betrouwbare informatie te plaatsen.  Maar uw oproep is duidelijk, er is behoefte aan een plek waar men terecht kan voor duidelijke eenduidige informatie. 

Vraag: Ik ben benieuwd wat het communicatiebeleid is. Nu lijkt dat vooral reactief te zijn. Mijn gevoel bij de overschrijding is dat het alle hands aan dek is. Bewoners en de raad samen zorgen voor veel tam tam.  Ik mis hoe het zit met het hele industrieterrein. We reageren op heibel. Veel van wat er was is er inmiddels niet meer. Zo zijn er geen vaste overlegmomenten meer en is de website verouderd. Ook is het Kronenbrugerforum weg. Mijn vraag: wat is het proactieve communicatiebeleid van de gemeente? 
Het klopt dat het deels reactief is. Maar ook proactief op het gebied van het luchtplan, met maatregelen voor heel Nijmegen-West. Ook wordt gesproken met wijkvertegenwoordigers. Dit gaat ook deels via de ODRN. Maar mijn inziens kan de proactieve communicatie verbeteren. Dit is volgens mij ook een wens van de wethouder.

Datum: 23 september 2021

Gespreksronde 1 

Gespreksleider: Henk Westenend (gemeente Nijmegen)

Onderwerp: Communicatie
Notulist: Julia Verhoef (gemeente Nijmegen)

Bewoners geven redenen waarom ze bij de bewonersavond zijn:

 • Ik woon in West en schrik van de berichten in de krant.
 • Ik woon in Weurt-noord, daarvoor in West. Ik woon mijn hele leven rondom al TPN-West. Ik maak mij soms zorgen over de communicatie. Lijkt soms of Weurt voor Nijmegen niet bestaat. Ik wil aangeven dat het belangrijk is dat er ook in Weurt duidelijk gecommuniceerd wordt. 
 • Ik ben lid van de wijkvereniging en ben er daarom ook bij,
 • Ik ben een jaar geleden in Hees komen wonen. Sindsdien verbazen wij ons over de stank. Als wij dit hadden geweten dan waren we hier niet komen wonen. 

Vraag: Toen ik nog in het centrum woonde waren er zorgen over fijnstof in de Bloemerstraat. Ik had het gevoel dat er toen altijd angst was dat er te veel naar buiten kwam en dat de gemeente de hakken in het zand heeft gezet. Als ik lees dat de waarde 17 keer wordt overschreden en er sinds 2005 al gemeten wordt dan vraag ik mij af of dit niet te handhaven is. Ik begrijp dat het juridisch niet kan, maar wil dan wel graag weten of dit wel kan of dat we de oplossing als bewoners ergens anders moeten zoeken. De communicatie schiet hier tekort. 
Als ik het zo hoor geeft u vooral aan dat er proactiever gecommuniceerd kan worden. Daar kunnen we wel wat dieper op ingaan. De gemeente is de opdrachtgever van de ODRN. Zij controleren in opdracht van de gemeente. Ik krijg de indruk dat de gemeente samen met de ODRN proactiever kan communiceren

Opmerking: Ja maar het gaat mij ook om het website dat er niet meer was. Aan de ene kant horen we dat Nijmegen vooraan staat als Green Capital, maar aan de andere kant besluit de gemeente om 10 jaar niks te doen aan de bedrijven en daar wordt dan niet over gecommuniceerd. 

Opmerking: ja, dan moet je ook niet communiceren dat je groen bent.

Opmerking: Ja, dat is het rafelrandje van Green Capital. Ze vergeten West en Weurt. Hier wordt slecht gecommuniceerd.
Henk: wordt er slecht in heel het gebied gecommuniceerd?

Ja en ook dat het onderzoek van de ODRN per ongeluk terecht is gekomen  bij wijkraden. Dat had de gemeente zelf moeten zeggen en dan had de gemeente best kunnen vertellen dat er tijd nodig was om het te onderzoeken.
Het klopt dat het niet gecommuniceerd is. Maar een bedrijf moet eerst de kans hebben om een overtreding recht te zetten. Als u een overtreding begaat, dan wilt u ook niet dat iedereen dit gelijk weet, maar moet u de kans krijgen om het recht te zetten.

Opmerking: Geen terechte vergelijking. Als ik een overtreding op de weg bega, dan wordt ik ook van de weg gehaald. Laten we wel wezen er wordt 17 keer de norm overschreden. 
Het juridisch kader is verschillend en wat een complicerende factor is, is dat er te weinig metingen zijn om vergaande stappen te zetten. 

Opmerking: We geven al heel lang aan dat APN gecontroleerd moet worden. Hetzelfde gold voor het slachthuis die lieten om half 11 de geur ontsnappen en gingen luchten omdat er toen toch niet meer gemeten werd.

Onbeantwoorde vraag: Kunnen we niet handhaven bij een overschreden norm?

Vraag Henk: Wil iemand meedenken over de nieuwe website?
Een bewoner geeft aan dat hij wel wil meedenken.  Wijkvereniging geeft aan dat zij natuurlijk ook weer willen meedenken, maar dat het altijd goed is als er meer bewoners deelnemen. Ze geven aan ook samen met de gemeente te willen nadenken hoe ze meer bewoners kunnen bereiken. De tip wordt gegeven aan andere bewoners om ook te kijken op de website van De Wester. Daar staat hoe de wijkverenigingen zich inspannen.

Opmerking bewoner: bewoners kunnen zelf ook gaan meten en samen meetapparatuur aanschaffen. 
Ja, bewoners kunnen bijvoorbeeld goed meebepalen waar we extra metingen kunnen doen. We willen bewoners ook beter betrekken bij metingen. Dat gebeurt onder andere bij geur.

Opmerking: we zagen eerder ook dat er een vergelijkbare situatie was in een andere wijk en dat daar zelf gemeten werd. Maar de metingen zijn moeilijk te kalibreren en het beeld kan niet goed worden verwerkt. Samen de meetpunten bepalen is wat ons betreft nog geen eens de prioriteit. Liever hebben we eerst voldoende fijnstof metingen. We hebben graag smart emissions, maar ook  de formele meetpunten op orde. Nu is er te weinig geld voor extra fijnstof meetpunten. Dat hebben we ingebracht als wijkvertegenwoordigers.

Opmerking Henk: gisteren was ook de raadsbijeenkomst. Voor wie het nog niet weet er zijn diverse moties aangenomen met het doel de luchtkwaliteit in West te verbeteren.  
Reacties: Ja er zijn volgend jaar natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen.  ja, de extra stappen zijn goed en dat moet ook zo doorgaan. Wij blijven in ieder geval op de deur kloppen en het aankaarten. We vragen van de gemeente dat ze ons ook op tijd informeren.  

Tot slot: Ik (Henk) hoor terug dat er pro-actievere communicatie nodig is, ook bij handhavingszaken. Ook is er een suggestie om bewoners te laten meten, maar hier zitten haken en ogen aan. Jullie hebben liever meetpunten, die het liefst live uit te lezen zijn. Bij dit laatste punt zou ook de nieuwe website kunnen helpen.
Ja op de vroegere website werden regelmatige resultaten geüpdatet en werden deels resultaten uitgelezen.

Opmerking Henk: Ik hoorde dat er niet altijd adequaat op klachtenmeldingen gereageerd werd bijvoorbeeld in het weekend. Dit willen we verbeteren.
Bewoner: daar heb ik dan weer geen klachten over. 

Opmerking: Ik heb graag ook proactief nieuws over het luchtkwaliteitsbeleid, en Tpn-west en andere zaken in dit gebied.
Henk: Ik snap wat je bedoelt, bijvoorbeeld iets als een nieuwsbrief of iets anders.