Brief aan de gemeenteraad over de Omgevingsvisie, 6 maart 2020

Aan het college van B&W Nijmegen

Betreft: advies over de Omgevingsvisie

Nijmegen, 6 maart 2020

Geachte college,

De Cliëntenraad Participatiewet Nijmegen heeft zich met interesse gebogen over de concept omgevingsvisie Stad in Beweging en de uitvoeringsagenda wonen 2020-2025 Mix op Maat.

Advies

Wij zijn vooral erg te spreken over het voornemen om de voorraad sociale huurwoningen in Nijmegen met 800 te vergroten door er tot en met 2025 zo’n 2000 bij te bouwen. Het is heel goed dat het aanbod van sociale huurwoningen op deze manier toeneemt. Maar de cliëntenraad vraagt zich af of er ook zicht is op de vraag naar sociale huurwoningen? Hoeveel sociale huurwoningen worden door de Nijmeegse bevolking gevraagd in 2025? Hoe verhoudt die vraag zich tot het aanbod?
Wij zouden deze analyse van het aanbod met betrekking tot de vraag graag in de omgevingsvisie terugzien.

Verder adviseert de cliëntenraad om deze sociale huurwoningen (en eigenlijk ook alle andere) al zoveel mogelijk levensloopbestendig, aanpasbaar en (rolstoel)toegankelijk te maken door bijvoor-beeld geen onnodige drempels erin aan te brengen, de deuren breed genoeg te maken, etc. Een groot deel van de potentiele gebruikers van levensloopbestendige en aangepaste woningen valt qua inkomen immers onder de doelgroep van sociale huur. Het is bekend dat mensen met een laag inkomen vaak een slechtere gezondheid hebben. Zij hebben daardoor ook vaker een aangepaste woning nodig. Verder is bekend dat mensen met een chronische ziekte en/ of handicap vaker een laag inkomen hebben. Ook zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Daarom is het verstandig om te zorgen dat sociale huurwoningen zo levensloopbestendig en aan-pasbaar mogelijk zijn. Verstandig bouwen is later minder duur aanpassen.
Verder lijkt het ons ook hierbij goed om in de omgevingsvisie een analyse op te nemen van de ver-wachte vraag naar levensloopbestendige en aangepaste woningen met betrekking tot het ver-wachte aanbod.

Met vriendelijke groet,
Maren Wassenaar
Voorzitter Cliëntenraad Participatiewet