Vragen en antwoorden nieuw parkeerbeleid

Eind 2020 heeft de gemeenteraad nieuw parkeerbeleid vastgesteld. Dit betekent dat het gebied waar je moet betalen om te parkeren, groter wordt vanaf 2022. 

Waar moet ik vanaf 2022 betaald parkeren? 

Op de kaart 'overzicht betaald parkeren' ziet u aan de kleuren wat vanaf 2022 de gebieden zijn met betaald parkeren. 

Hieronder staan de 3 gebieden waar uitbreiding komt. Dus waar vanaf 2022 betaald parkeren geldt: 

 • Uit te breiden gebied in Nijmegen-Noord. Het gebied dat wordt begrensd door de Prins Mauritssingel (N325) tussen de Graaf Alardsingel en het Stadseiland, het deel van de Oudedijk gelegen op het stadseiland, de Oosterhoutsedijk, het Poelen-Hendrikspad en de Nel Peterstraat tussen de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de S100, de S100 Graaf Alardsingel/James Gavinsingel tussen Nel Peterstraat en de Prins Mauritssingel.  
 • Uit te breiden gebieden in Nijmegen-West. Het gebied dat wordt begrensd door de Waal, Winselingseweg tot Weurtseweg, Weurtseweg tot Waterstraat (Waterstraat niet inbegrepen), Biezenstraat tussen Waterstraat en Voorstadslaan, Bronsgeeststraat, Weurtseweg tussen Bronsgeeststraat en Lijnbaanstraat, de Havenweg tussen Lijnbaanstraat en Waalhaven (niet inbegrepen), de westzijde van de Havenweg vanaf kruising met de Waalhaven, de Waal. 
 • Het gebied dat wordt begrensd door de Marialaan tussen Koninginnelaan en Pluivierstraat, Pluivierstraat, Tweede Oude Heselaan tussen Pluivierstraat en Pastoor Zegerstraat, Pastoor Zegerstraat, Nieuwe Nonnendaalseweg (niet inbegrepen), de spoorlijn Nijmegen- Den Bosch, Tunnelweg.

Hoeveel betaal ik straks voor een parkeervergunning voor bewoners?

De kosten voor de vergunning hangen af van de plek waar u woont:

 • Centrum: € 4,- per maand vanaf 2022 (nu € 15,-)
 • Buiten het centrum: € 1,- per maand vanaf 2022 (nu € 13,-)

Centrum = het gebied tussen de spoorlijn Nijmegen-Arnhem, de Waal, Generaal James Gavinweg,  St.Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein en Van Schaeck Mathonsingel.

De bedragen hierboven gelden voor de 1e parkeervergunning per adres. Wilt u een 2e of 3e parkeervergunning op hetzelfde adres, dan betaalt u hiervoor een hoger bedrag. Deze kosten zijn nog niet bekend. De gemeenteraad beslist hier in het najaar over. 

Hoeveel vergunningen voor bewoners kun je maximaal krijgen?

Dat hangt af van het gebied waar u woont:

 • Centrum: 1 parkeervergunning per adres
 • Winkelcentrum Dukenburg: maximaal 2 parkeervergunningen per adres
 •  Overige gebieden: maximaal 3 parkeervergunningen per adres

Centrum = het gebied tussen de spoorlijn Nijmegen-Arnhem, de Waal, Generaal James Gavinweg,  St.Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein en Van Schaeck Mathonsingel.

Heeft u nu een 4e parkeervergunning? Dan blijft die gewoon geldig, tot het moment dat u hem opzegt of als u verhuist.

Verandert er iets voor een parkeervergunning voor bedrijven?

Nee, de kosten of het maximum aantal parkeervergunningen voor bedrijven veranderen voorlopig niet. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Parkeervergunning bedrijven

Kan ik ook een vergunning aanvragen voor bezoekers? 

Ja dat kan als u in een gebied woont met betaald parkeren. Uw gasten kunnen hiermee goedkoper op straat parkeren. Zie de pagina Parkeervergunning bezoekers.

Wat geldt er voor mantelzorgers?

Woont u binnen een gebied met betaald parkeren en krijgt u mantelzorg? Dan kunt u online een (gratis) parkeervergunning aanvragen voor uw mantelzorger. Ook de voorwaarden vindt u op de website.

Kan ik overal parkeren met mijn vergunning?

U mag met uw parkeervergunning alleen parkeren in het gebied waar uw vergunning geldig is. Een overzicht van uw gebied vindt u op de online kaart met vergunninggebieden

Kun je nog ergens gratis parkeren?

Gratis parkeren kan alleen op eigen terrein. Hiermee bedoelen we parkeerplaatsen op het terrein van woningen, kantoren of andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld een oprit of garage.

Overal waar betaald parkeren geldt, moet u betalen om op straat te parkeren of een parkeervergunning aanvragen.

Hoe kan een 1e parkeervergunning voor bewoners zo goedkoop zijn? Waarom dan niet gratis parkeren?

Redenen zijn:

 • Doordat de eerste parkeervergunning goedkoper wordt, stijgt het tarief voor de 2e en 3e parkeervergunning en moeten ook bezoekers op straat meer betalen voor parkeren 
 • Met een gratis parkeervergunning zou je op straat nóg meer moeten betalen om het verlies aan inkomsten van vergunningen goed te maken. Dit willen we niet voor de bereikbaarheid van bewoners, bedrijven en voorzieningen
 • Door een (klein) bedrag te vragen voor de parkeervergunning, geven inwoners sneller wijzigingen door. Denk aan verkoop auto, verhuizing. Bij gratis parkeervergunningen is de kans groot dat dit niet gebeurt en hebben we geen overzicht meer over het aantal parkeervergunningen per gebied.
 • We willen minder auto’s in de stad. Gratis parkeervergunningen zouden waarschijnlijk voor meer auto’s zorgen.

Waarom is een 2e of 3e parkeervergunning voor bewoners duurder dan 1e vergunning? 

We kiezen ervoor om de kosten voor 1e parkeervergunning zo laag mogelijk houden (€ 1,- per maand). En zo aan te moedigen om zo min mogelijk auto’s per adres te hebben. Hierdoor kan de 1e vergunning goedkoop zijn en betaal je voor de 2e of 3e parkeervergunning meer. 

Hoeveel betaal je vanaf 2022 voor parkeren op straat? (dus zonder vergunning)

Deze kosten zijn nog niet bekend. De gemeenteraad beslist hier in het najaar over.  In het parkeerbeleid wordt uitgegaan van 2 gebieden met daarbij (onder voorbehoud) de volgende tarieven:

 • Centrum: € 3,10 per uur
 • Buiten het centrum: € 2,1 per uur

Centrum = het gebied tussen de spoorlijn Nijmegen-Arnhem, de Waal, Generaal James Gavinweg,  St.Canisiussingel, Oranjesingel, Keizer Karelplein en Van Schaeck Mathonsingel.

Rond winkelcentrum Dukenburg geldt nu hetzelfde bedrag als in het centrum. Dit passen we in 2022 aan naar de kosten en tijden die gelden in bijvoorbeeld Nijmegen-Oost en rond het UMC: € 2,10 per uur van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Hoe weet ik wat ik waar moet betalen als ik geen parkeervergunning heb?

De bedragen staan op de parkeerautomaten en ook in de mobile parkeerapps (belparkeren).

Waarom vergroten jullie het gebied met betaald parkeren?

De gemeenteraad heeft in het nieuwe parkeerbeleid gezet dat bewoners bij nieuwbouw op eigen terrein moeten kunnen parkeren. We voeren betaald parkeren in om bewoners aan te moedigen parkeerplek te huren of kopen op eigen terrein. Hiermee voorkomen we mogelijke parkeerproblemen en overlast als bewoners gratis op straat zouden parkeren.

Hoe hebben jullie de grenzen bepaald voor het gebied met betaald parkeren? 

Om de overlast voor de straten waar je niet hoeft te betalen zo klein mogelijk te houden, hebben we rekening gehouden met:

 • 300 meter vanaf de nieuwbouw in Nijmegen-West
 • 500 meter vanaf de nieuwbouw in Nijmegen-Noord
 • Straten, water en routes van doorgaand verkeer