Tarieven PGB Jeugdhulp

Kosten PGB Jeugdhulp. Gemeente Nijmegen 2019
Soort zorgProductcodeEenheidPGB ProfessioneelPGB informeel 
Standaard begeleiding45A04per uur€ 37,11€ 20,71
Standaard begeleiding in een groep45A71per uur€ 12,37niet mogelijk
Verzorging en begeleiding40A04per uur€  46,51€ 20,71
Specialistische begeleiding 45A05per uur€ 37,11 € 20,71
Specialistische begeleiding in een groep45A49per uur€  12,37niet mogelijk
Dagbesteding (intersectoraal) 41A18per dagdeel € 32,10€ 20,71
Dagbehandeling (intersectoraal)  41A03per dagdeel€ 81,60€ 20,71
Vaktherapie45A53per uur€ 57,60€ 20,- 
Groepsgerichte vaktherapie45A52per uur€ 19,20niet mogelijk
Kortdurend verblijf44A0924 uur€ 146,88€ 31,06
Casemanagement45A55per uur€ 37,11niet mogelijk
Vervoer naar dagbesteding, kortdurend verblijf en dagbehandeling42A0324 uur€ 10,35niet mogelijk
Behandeling basis jeugd GGZ54001per uur€ 70,08niet mogelijk
Specialistische Jeugd GGZ (met observatie en diagnostiek) 54002per uurniet mogelijkniet mogelijk