Kosten omgevingsvergunning

 • De kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning hangen af van:
  • De plannen die u heeft (bijvoorbeeld slopen, bouwen, kappen)
  • De mogelijke adviezen die nodig zijn voor het beoordelen van uw aanvraag
 • De kosten hieronder zijn een samenvatting van het complete overzicht in de legesverordening 2.2.1 - 2.2.13. Wat u in totaal voor uw aanvraag betaalt, zijn alle kosten bij elkaar die voor uw aanvraag gelden
   
 • Heeft u een vooroverleg gehad? De kosten hiervan moet u betalen, ook als u daarna een vergunning aanvraagt
   
 • De bouw- en sloopkosten zijn zonder btw. De btw berekenen we voor elke € 100,-
   
 • Na een aanvraag betaalt u meestal minder of krijgt u geld terug in de volgende gevallen:
  • U stopt de aanvraag van uw vergunning
  • Wij geven u geen vergunning
  • Wij moeten uw vergunning opzeggen

Bouwen of verbouwen

Kosten voor vergunning om te bouwen of verbouwen

Wat

Kosten

Beoordeling aanvraag waarbij geen bouwvergunning nodig is (Bijlage II Besluit omgevingsrecht H2 artikel 2 en H3 artikel 3)

€ 150,31

Bouwen met vergunning met bouwkosten tot en met € 12,4 miljoen

2,7 % van de bouwkosten,
minimaal € 153,45

Bouwen met vergunning voor bouwkosten vanaf € 12,4 miljoen t/m € 20.833.333,-

1,8 % van de bouwkosten

Bouwen met vergunning voor bouwkosten boven € 20.833.333.-

0,6 % van de bouwkosten

Wijziging rijksmonument of gemeentelijk monument

0,24 % van de bouwkosten, minimaal € 49,33 en maximaal

€ 6.957,62

Illegale bouw achteraf volgens de wet goedkeuren0,24 % van de bouwkosten,
minimaal € 153,45

Mogelijke adviezen bij een omgevingsvergunning

Kosten voor adviezen bij een omgevingsvergunning

Wat

Kosten

Welstandsadvies (beoordeling op bijvoorbeeld vorm, materiaal en kleur van een gebouw)

0,36 % van de bouwkosten, minimaal € 49,33 en maximaal € 9.251,38

Beoordeling milieukundig bodemrapport

€ 321,96

Beoordeling bodem met informatie van de gemeente

€ 321,96

Beoordeling archeologisch bodemrapport

€ 432,97

Bouwplannen waarvoor een afwijkingsvergunning nodig is

Binnen- en buitenplanse verandering

Voor alle grond en gebouwen in de gemeente hebben we een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Soms heeft u bouwplannen die ingaan tegen een bestemmingsplan of een ander soort besluit voor de omgeving. Dan heeft u een 'afwijkingsvergunning' nodig. We maken daarbij verschil tussen een vergunning voor een binnenplanse verandering en een buitenplanse verandering.

Bij een binnenplanse verandering valt uw bouwplan onder de uitzonderingen die in het bestemmingsplan staan.

Bij een buitenplanse verandering valt uw bouwplan onder de uitzonderingen die in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) staan.

Tijdelijk Anders Gebruiken

U heeft een plan om een leegstaand gebouw of een stuk grond tijdelijk voor een ander doel te gebruiken. Bijvoorbeeld een oude fabriek waarin u een skatepark wilt maken of kunst wilt tentoonstellen. Dit noemen we Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG). Ook hiervoor heeft u een afwijkingsvergunning nodig.

Kosten afwijkingsvergunning

Kosten voor bouwplannen met een afwijkingsvergunning

Wat

Kosten

Binnenplanse verandering zoals staat in het bestemmingsplan

€ 221,33

Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 4, punten 1 t/m 7

€ 221,33

Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punt 8

€ 693,06

Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10, waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft

Startbedrag € 774,68. Plus € 4,42 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum van
€ 18,030,82

Buitenplanse verandering voor tijdelijke bouwwerken waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft (Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10)

Startbedrag € 774,68. Plus € 4,42 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum van
€ 1.690,40

Buitenplanse verandering voor Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) waarbij het aantal woningen hetzelfde blijft (Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10)

Startbedrag van € 774,68. Plus € 4,42 per m2 vloer bij meer dan 250 m2 vloer, met een maximum
van € 1.690,40

Buitenplanse verandering zoals in Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10, waarbij er meer woningen komen

Startbedrag van
€ 4.507,71
Plus € 1.690,40 voor elke woning die erbij komt vanaf 2 tot 9 woningen extra

Buitenplanse verandering voor tijdelijke woningen, waarbij er meer woningen komen (Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10)

Startbedrag van
€ 4.507,71
Plus maximaal € 1.690,40 als er 2 of meer woningen bijkomen

Buitenplanse verandering voor Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) waarbij er meer woningen komen (Bijlage II Bor, artikel 4, punten 9 en 10)

Startbedrag van
€ 2.253,85 
Plus € 845,20 voor elke woning die erbij komt vanaf 2 tot 9 woningen extra. U betaalt hiervoor maximaal € 1.690,40

Buitenplanse verandering waarbij de aanvraag alleen gaat over terreinen (Bijlage II Bor, H4 artikel 4, punt 11)

 

Startbedrag van
€ 563,46. Plus € 1,12 per m2 bij meer dan 250 m2 terrein, met maximaal € 1.690,40

Grote verandering bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3e Wabo):

€ 18.030,82

Verandering van een exploitatieplan (artikel 2.12, lid 1, sub b Wabo):

€ 511,55

Brandveiligheid bouwwerken

(oude naam 'gebruiksvergunning brandweer')

Kosten vergunning brandveiligheid bouwwerken

Wat

Kosten

Startbedrag

€ 1.487,33

Bij vloeroppervlakte tussen 500 en 1.500 m2

Startbedrag plus
€ 0,57 per m2

Bij vloeroppervlakte tussen 1.500 en 5.000 m2

Startbedrag plus
€ 0,49 per m2

Bij vloeroppervlakte groter dan 5.000 m2

Startbedrag plus
€ 0,34 per m2, met een maximum van
€ 1.657,29

Reclame op of bij een bouwwerk

Vergunning: € 166,00

Slopen

Kosten sloopvergunning

WatKosten

Slopen in een rijksbeschermd stadsgezicht of gemeentelijk beschermd stadsbeeld. Of als voor de sloop een vergunning nodig is door het bestemmingsplan, een beheersverordening of voorbereidingsbesluit

1,2% van de sloopkosten, minimaal € 49,33 en maximaal € 7.084,80.

Mogelijke extra kosten voor de beoordeling van het archeologische bodemrapport

€ 432,97

Inrit of uitrit

Vergunning € 523,37.

Naast de kosten voor de vergunning, betaalt u voor het laten maken van de in- of uitrit. Denk hierbij aan het verlagen van de stoeprand of aanpassen van de bestrating.

Kappen of rooien

Kosten vergunning kappen of rooien

WatKosten

Kappen van maximaal 9 bomen

Startbedrag van
€ 50,36. Plus € 12,53 per boom voor bomen 2 t/m 9

Kappen van 10 bomen of meer

€ 188,03

Aanlegwerkzaamheden

Kosten aanlegvergunning

WatKosten

Voor grondwerkzaamheden zoals graven en ophogen en verlagen van de bodem. Of het maken van een verharde weg, straat of plein

€ 664,01

Mogelijke extra kosten voor het beoordelen van het archeologisch bodemrapport

€ 432,97