Vragen en antwoorden Buurt Energie Systeem Bomenbuurt

De gemeente Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. Per wijk wordt onderzocht wat de beste oplossing is. Een aantal wijken, waaronder Hengstdal, zal rond 2035 al aardgasvrij worden. Hengstdal is één van de drie wijken in Nijmegen, die al in 2018 gestart is met het voorbereiden van de wijk op een aardgasvrije toekomst. Er is hierdoor al veel kennis opgedaan over de wijk. Veel bewoners in uw wijk hebben aangegeven graag samen aan de slag te willen, maar weten nog niet goed hoe ze dit kunnen doen.

In meerdere buurten van Hengstdal zou een Buurt Energie Systeem kunnen passen. Een Buurt Energie Systeem is een buurtwarmtenet dat verwarmd wordt met een buurtwarmtepomp en mede door bewoners wordt bestuurd.

Er is gekozen om met het onderzoek te starten in (het oostelijke deel van) de Bomenbuurt, omdat de Bomenbuurt te ver weg ligt van een bestaand warmtenet. Aansluiten op een bestaand warmtenet is daarom niet mogelijk. Daarnaast is het elektriciteitsnetwerk in de deze buurt niet bestand tegen een oplossing waarbij alle individuele huizen zelf, met bijvoorbeeld infrarood panelen of warmtepompen, hun huis volledig elektrisch zouden verwarmen. Het plaatsen van een buurtwarmtepomp op een centrale plek in de buurt, is waarschijnlijk wel mogelijk zonder aanpassingen aan het netwerk te veroorzaken.

De gemeente Nijmegen heeft verschillende onderzoeken gedaan in Hengstdal om te onderzoeken wat een alternatief voor aardgas zou kunnen zijn. Dat leverde op dat we eigenlijk tot nu toe niet een echt goed alternatief konden vinden. Alle opties hadden hun beperkingen. Het Buurt Energie Systeem biedt de mogelijkheid een aantal van die beperkingen en problemen op te lossen en dat is een goede reden het verder te onderzoeken.

Om het Buurt Energie Systeem te laten werken moeten er voldoende deelnemers zijn om de kosten te delen en daarmee laag te houden

Overigens hoeft u dit nu nog niet te beslissen. We willen graag eerst onderzoeken of het makkelijker en betaalbaar wordt, wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem. Als bewoner kan je lid kunt worden van de coöperatie, waardoor inzicht krijgt in de kosten en de kansen voor een buurteconomie worden vergroot.

Als je echt niet wilt is er een mogelijkheid om zelf een alternatief voor gas voor uw huis te ontwerpen. Hou hiervoor contact met het onderzoeksteam. Technisch beheerders van de gemeente en de netwerkbeheerder kunnen je uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Bij sommige alternatieven moet namelijk het elektriciteitsnetwerk verzwaard worden wat extra kosten met zich mee brengt.

Als voldoende huurders akkoord gaan, dan kunnen alle huurwoningen in het oostelijk deel van de bomenbuurt worden aangesloten op het Buurt Energie Systeem.

Overigens hoeft u dit nu nog niet te beslissen. We willen graag eerst onderzoeken of het makkelijker en betaalbaar wordt, wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem. Als bewoner kan je lid kunt worden van de coöperatie, waardoor inzicht krijgt in de kosten en de kansen voor een buurteconomie worden vergroot.

Jazeker, als uit het onderzoek blijkt dat het Buurt Energie Systeem een goed idee is, en als voldoende bewoners meedoen, dan wordt het aangelegd.

Nee, deelname is niet verplicht. Overigens hoeft u dit nu nog niet te beslissen. We willen graag eerst onderzoeken of het makkelijker en betaalbaar wordt, wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem. Als bewoner kan je lid kunt worden van de coöperatie, waardoor inzicht krijgt in de kosten en de kansen voor een buurteconomie worden vergroot.

Het Buurt Energie Systeem is een kleinschalig gezamenlijk warmtesysteem waarmee 400 tot 800 huizen verwarmd kunnen worden. Het bestaat uit een warmte-opweksysteem op een plek in de buurt. Met een buurtcoöperatie worden de bewoners van de Bomenbuurt-Oost samen eigenaar van het Buurt Energie Systeem. 

Bekijk het filmpje over het buurt energiesysteem.

Jazeker, de bomenbuurt is de eerste buurt in Nederland die mogelijk over gaat op dit systeem. Er zijn al plekken die de techniek van dit systeem gebruiken. In bijvoorbeeld Didam staat een Modulair Energie Systeem (MES). Daar is de buurt alleen geen eigenaar van. Als het doorgaat dan komt er in de Bomenbuurt-Oost een Buurt Energie Systeem (BES). Een buurtcoöperatie is dan de eigenaar. 

Een Buurt Energie Systeem is uiteindelijk van de buurt. Het wordt eigendom van iedereen in een buurt die meedoet. Doet u mee, dan heeft u recht om beslissingen te nemen over het systeem. Bijvoorbeeld in de vorm van een buurtcoöperatie. Doordat je lid wordt heb je direct inzicht in de kosten en invloed op alle beslissingen over eventuele aanpassing of uitbreiding van het Buurt Energie Systeem. Het gaat dus verder dan inspraak.

Het systeem verwarmt minimaal 400 en maximaal 800 huizen. Bij ongeveer 500 woningen kan er subsidie aangevraagd worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook is het per woning goedkoper als er meer woningen meedoen. 

De gemeente heeft de taak om uitvoering te geven aan het aardvrij maken van de gebouwde omgeving. De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de energietransitie in de gemeente. De gemeente verbindt en helpt mensen en organisaties met nieuwe ideeën. Zo stelt de gemeente samen met anderen het warmteplan op en voert het samen uit. De gemeente stimuleert en faciliteert.

 

We vinden het essentieel als veel bewoners met ons meedenken en meedoen. Het Buurt Energie Systeem wordt namelijk van u! Kijk op de website van het project voor het onderzoek naar het Buurt Energie Systeem: www.besbuurthuis.nl/bomenbuurtoost

Uit ons vooronderzoek komt dat een Buurt Energie Systeem mogelijk een oplossing is voor die wijken waarvoor een hoog temperatuur warmtenet (waarbij het water met 70-90 graden de woning binnen komt) niet beschikbaar is. En waar de woningen niet goed genoeg geïsoleerd zijn voor een volledig elektrische oplossing.

We willen graag onderzoeken of het makkelijker en goedkoper wordt, wanneer een buurt samen eigenaar wordt van een Buurt Energie Systeem.  Als bewoner kan je lid kunt worden van de coöperatie, waardoor inzicht krijgt in de kosten en de kansen voor een buurteconomie worden vergroot.

U kunt terecht voor uw vragen Erik Maessen, projectleider Aardgasvrij Nijmegen, Hij heeft een telefonisch spreekuur op woensdagmiddagen van 13.00 uur tot 15.00 uur. U kunt ook mailen naar aardgasvrij@nijmegen.nl.

In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen het Akkoord van Parijs. Ze spraken af vanaf 2050 geen fossiele bronnen meer te gebruiken voor de opwek van warmte of elektriciteit. Ook Nederland wil zo snel mogelijk van het aardgas af. De overheid wil binnen enkele jaren geen gas meer winnen uit de Groningse gasvelden. Ook wil Nederland niet afhankelijk worden van gas uit andere landen, zoals Rusland. In plaats daarvan gebruiken we liever de zon en de wind voor het opwekken van energie. Of restwarmte van grote fabrieken.